top of page

Året 2019

Utgangspunktet for MBLs strategi, som ble vedtatt av hovedstyret i fjor, er å samarbeide når vi kan og konkurrere der vi må. Og i en tid hvor endringstakten øker og de globale plattformenes umettelige vekst fortsetter, er det mer nødvendig enn noen gang å diskutere hvor vi må jobbe mer sammen. For i det norske medielandskapet har vi mye å forsvare. Og hvis det er noe som kjennetegner de siste årene, så er det en fantastisk utvikling av de digitale fortellerteknikkene og av journalistikken i våre mange lokalaviser, regionale og nasjonale medier. Dette ser brukerne, og de blir med oss over på de digitale flatene og tegner digitale abonnement. Norge er på verdenstoppen i nyutvikling av journalistikken og digital brukerbetaling. Og vi er et av få land som kan skilte med opplagsoppgang. Bak ligger en enorm innsats fra ledere og medarbeidere i våre mange mediehus som i sum gir oss et menings– og mediemangfold mange land kan misunne oss.

 

For redaktørstyrte medier er viktigere enn noensinne. Det gjelder i kampen mot falsk informasjon og propaganda, og i arbeidet for et fortsatt opplyst folkestyre. Ja, vi har vært så dristige at vi har sagt at vi representerer demokratiets infrastruktur. Dette året har vi jobbet systematisk på Stortinget og fått gjennomslag på noen viktige områder. Det gjelder støtte til distribusjon på 750 millioner over tre år, økning i produksjonstilskudd og innovasjonsstøtte og Medieansvarsloven er nå en realitet.

 

MBLs overordnede mål er å spille medlemmene gode og å sikre medienes viktige samfunnsrolle. Det gjør vi gjennom å sikre gode rammebetingelser, gjennom å sikre gode og effektive lønnsoppgjør og  gjennom å være den viktigste leverandøren av innsikt og dokumentasjon om mediebransjen. Vi ønsker å være den fremste arenaen for deling og samarbeid i mediebransjen. Mentorprogrammet for å øke kvinneandelen blant ledere og et omfattende samarbeid knyttet til personvern/GDPR er gode eksempler på dette. 

 

Når dette skrives, sitter mange på hjemmekontor, og koronaviruset preger Norge og verden, hverdagen og nyhetsbildet. En vaksine er ikke på plass, og det er usikkert hva som vil bli den nye normalen. Jeg er imponert over hvordan mediehusene har håndtert krisesituasjonen, og  levert på sitt viktige samfunnsoppdrag. De har levert uavhengig og kritisk journalistikk, bidratt til å spre samfunnsviktig kunnskap og evnet å fornye journalistikken i en krevende tid både arbeidsmessig og økonomisk. Det står det stor respekt av.

 

Mediebransjen fortsatt være preget av høy endringstakt og krevende utfordringer. Koronakrisen har imidlertid lært oss at mediehusene evner å levere under svært krevende forhold. Det lover godt for fremtiden.

Randi S. Øgrey

Adm. dir. Mediebedriftenes Landsforening

MBL_Randi_200cweb.jpg
bottom of page