top of page

ANALYSE OG UTVIKLING

Opplagstall og lesertall

 

Pressekonferansen "Medietall 20/1", som skulle vært avholdt 17. mars 2020, ble avlyst grunnet koronaviruset. Pressemeldinger ble sendt ut, og presentasjon av opplagstall og lesertall ble delt på MBLs hjemmesider. 

 

Avtalen med Kantar for måling av lesertall for mediehus og magasiner, med Comscore som underleverandør av digitale målinger, ble reforhandlet høsten 2019 .

Comscore har som en effekt av ny avtale gjeldende fra januar 2020, lagt ned sine paneler i Norge, og Comscores UDM teknologi benyttes ikke lenger i det norske markedet.

 

Fra og med julidata 2019 ble eAviser og apper som inkluderer eAviser, inkludert i kalibreringsgrunnlaget for mobil, PC/Mac og nettbrett. Andre apper ble inkludert allerede i januar 2019. Dette ga en til dels betydelig økning i mobiltallene for flere mediehus.

 

Lesertallsmålingene for magasinene er justert gjennom 2019. Både innsamling, utvalg og vekter er endret, og tiltakene vil ifølge Kantar heve kvaliteten på målingene. Endringer i lesertallene fra 2018 til 2019 kan derfor være en effekt både av metodeendringer og reelle endringer i folks lesing av blader og magasiner. Måling av avisenes papirutgaver er uendret og sammenlignbare tilbake i tid.

 

Det var ingen metodiske endringer i rapportering av opplagstall gjennom 2019, og ved registreringen av opplag første og andre halvår 2019, ble regelverk gjeldende fra 2018 benyttet.

 

Alle tall presenteres fra mars 2020 på MBLs nye nettside www.medietall.no 

 

 

Opplagstall - MEDIEHUS 

 

17. mars 2020 la MBL frem opplagstall for medlemmer av MBL og LLA for andre halvår av 2019, med opplag for perioden juli til desember. Totalopplaget økte med 2,5 prosent sammenlignet med første halvår av 2019. Veksten er omtrent på linje med det vi så fra første til andre halvår året før (2,2 prosent). 168 av 227 sammenlignbare titler hadde opplagsfremgang.

 

Totalopplaget for norske aviser var i andre halvår 2019 på 2,35 millioner. Økt salg av rene digitale abonnement gav netto opplagsvekst, hvor det rene digitalopplaget økte med 12 prosent, mens det rene papiropplaget gitt ned med 13 prosent. Komplett-abonnement, som består av en kombinasjon av papirutgaver og digital tilgang, utgjør fortsatt den største delen av opplaget med en andel på 49 prosent. Samtidig øker digitalandelen, og det rene digitalopplaget utgjorde i andre halvår 2019 42 prosent av det totale opplaget. Ni prosent av opplaget bestod av rene papirabonnement.

 

Opplagsberegningen for 20/1 viser at VG og VG+ samlet er større enn Aftenposten, etterfulgt av Dagbladet sammen med Dagbladet Pluss, Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad, som alle har et opplag på over 60 000.

​Opplagstall - MAGASIN 

Totalopplaget for norske magasiner på tvers av papirutgaver og digitale nedlastinger var i 2019 på 1 364 386, en tilbakegang på 4,8 prosent fra året før på sammenlignbare titler. Dette er en noe mindre tilbakegang enn vi så for 2018 da totalopplaget gikk ned med 8,3 prosent. Opplagsnedgangen gjør seg gjeldende for de fleste kategoriene.

 

To tredjedeler av alle solgte blader er i kategorien "voksen kvinne" eller aktualitet og TV, og til sammen fire av ti blader er i kategorien "voksen kvinne".  Det ble solgt til sammen 39 millioner blader i 2018, en endring fra 42 millioner året før. Hjemmet er fortsatt Norges største blad målt i opplag, og som tidligere etterfulgt av Se og Hør Tirsdag, Familien og Vi Over 60.

 

 

Lesertall - MEDIEHUS 

Mediehusene har en høy og stabil dekning, hvor 79 prosent over 12 år daglig bruker innhold fra de målte titlene. Mobil er klart største kanal med 55 prosent daglig dekning, og bruken av e-aviser øker kraftig. 38 prosent leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag), mens 40 prosent leser minst en avis på hverdager, og vi leser i snitt 0,6 papiraviser daglig.   

 

VG er Norges største nyhetsmedie med en samlet dekning på over 1,9 millioner brukere etterfulgt av NRK med nærmere 1,5 millioner, Dagbladet med nær 1,2 millioner og TV2 med over 900 000 brukere. Aftenposten, Nettavisen, E24 og Dagens Næringsliv følger videre på listen. Digitalt er også VG klart størst med 1,8 millioner brukere når vi måler bruk på tvers av mobil, PC og nettbrett. VG etterfølges av NRK, Dagbladet og TV2 digitalt.

 

Papiravisene går tilbake med 5,6 prosent, noe som er mindre enn det vi har sett de siste årene. I tillegg er det en kraftig vekst på 23 prosent i lesing av eAviser, både som følge av at flere leser eAviser og at flere eAviser er representert i målingen.

Aftenposten er Norges største papiravis målt i daglig dekning per utgave, og er som tidligere etterfulgt av VG, Dagens Næringsliv og Dagbladet.

 

 

Lesertall - MAGASIN 

 

24 prosent av den norske befolkningen leser daglig minst ett papirmagasin, og i gjennomsnitt blir magasinene tatt frem og lest eller tittet i tre ganger. Hver gang blir 56 prosent av magasinenes sider lest, noe som er på nivå med året før.

Samlet sett er det en nedgang på 10 prosent i magasinmarkedet fra 2018 til 2019. Kategoriene “Fagblader”, “Sport og reise” og “Bolig og interiør” går frem, mens “Voksen kvinne” går mest tilbake. Til sammen 20 magasiner øker sammenlignet med 2018.

Ilustrert Vitenskap er Norges mest leste blad i 2019, etterfulgt av Donald Duck og Co og Se og Hør Tirsdag. Hjemmet, som lå på andreplass i 2018, er i 2019 Norges fjerde mest leste blad.

 

 

 

Annonsemarkedet 

Tall fra IRM viser at annonsemarkedet økte med 2,5 prosent i 2019, sammenlignet med foregående år. Totalmarkedet endte på i overkant av 21 milliarder kroner, eksklusiv sponsing og event. Internett som kategori økte med 10,5%, og endte på totalt 11,7 milliarder kroner. Den sterkeste økningen innenfor kategorien internett finner vi i Sosiale medier, som økte med 21,1 prosent og endte på rundt 2,5 milliarder kroner.

 

For dagspresse samlet, dvs både papir og digitalt, endte 2019 med en nedgang i annonseinntektene på 4,5 prosent, slik at den samlede annonseringen endte på 4,5 millarder kroner. Papirannonseringen ble redusert med 9,9 prosent mens den digitale annonseringen innen dagspresse økte med 2,6 prosent.

Fordelingen mellom papirannonsering og digital annonsering nærmer seg 50/50, men fortsatt er papirannonseringen rapportert via IRM, litt større enn den digitale annonseringen.

 

For magasinene var utviklingen i 2019 på linje med det vi har sett de siste årene. Totalt endte omsetningen for magasinene på 153 millioner i 2019, ned 18,3 prosent fra 2018. For TV var nedgangen i merkevareannonseringen på 4,6 prosent fra 2018 til 2019, mens det for online video var en økning på 13 prosent.

  

Undersøkelse om innholdsmarkedsføring

I samarbeid med ANFO gjennomførte MBL høsten 2019 en undersøkelse om annonsørenes forhold til innholdsmarkedsføring. Undersøkelsen gir innblikk i viktigheten av innholdsmarkedsføring for norske annonsører, og hvilke kanaler annonsørene mener kan levere trygge annonsemiljøer for innholdsmarkedsføring samt hvilke som anses som best på å skape effekt. I tillegg tar undersøkelsen for seg in-housing av innholdsmarkedsføring, bruk og erfaringer med mediehusenes egne Content-satsninger på dette området, og annonsørenes holdninger og forventninger til videre arbeid med innholdsmarkedsføring. Resultatene ble først lagt frem på Mediaforums høstkonferanse 24. oktober 2019, og senere på MBLs morgenkaffe.

 

  

Perspektivrapport 

To utgaver av "Perspektivrapporten" ble delt eksklusivt med MBLs medlemmer i 2019. Perspektiv beskriver dagens mediemarked på ulike områder, følger utviklingen over tid og er ment som oppslagsverk for faste bransjedata basert på materiale MBL forvalter på vegne av mediebransjen. 

 

 

 

Data og personvern

  

I 2018 ble GDPR innført. MBLs medlemmer har aktivt søkt samarbeid i forhold til innføring av det nye regelverket, slik at implementering og informasjon til brukerne er ivaretatt på en best mulig måte.  

 

De fleste av MBLs medlemmer legger legitim interesse til grunn i forbindelse med innføring av GDPR. Dette innebærer en del forpliktelser overfor brukerne. Vi har aktivt jobbet for å gjøre disse forpliktelsene kjent overfor medlemmene. MBL har bidratt til å koordinere deler av arbeidet i medlemsbedriftene, blant annet knyttet til kartlegging av aktuelle tredjeparter og dialog med disse. Vi har også i 2019 hatt møte med Datatilsynet, der vi redegjorde for de tiltak medlemmene har igangsatt i forhold til å regulere hvilke tredjeparter som aksepteres på nettsidene.  

 


Dagligdekning.jpg
Digitalutv.jpg
bottom of page