top of page

ARBEIDSLIV OG TARIFF

Tariffoppgjøret  

 

Tariffoppgjøret i 2017 var et mellomoppgjør, noe som innebar at det kun ble forhandlet om økonomi, ikke teksten i tariffavtalene. I de sentrale oppgjørene mellom NHO og LO, og NHO og YS fikk man en løsning 1. april etter lang mekling på overtid. Partene ble enige om en ramme på 3.2 %. Oppgjøret med NJ fikk en forhandlingsløsning. Forhandlingene var krevende, men foregikk i en god tone. MBL var glade for å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som hensyntok både bransjens og den enkelte bedrifts situasjon. Oppgjøret innebar en økning av minstelønnssatsene på kr 10 500, og at ulempesatsene ble økt med 2,7%.  Det er lagt til grunn at alle oppgjørene ble holdt innenfor en ramme på 3,2 %.   

 

​MBLs juridiske avdeling

MBLs juridiske avdeling bistår medlemsbedriftene i arbeidslivsspørsmål, både individuell og kollektiv arbeidsrett. Vi har også en engen HMS-rådgiver om rådgir medlemmene i HMS-relaterte spørsmål.  I tillegg bistår vi medlemmene i spørsmål knyttet til opphavsrett, markedsrett, presseetikk mv. I 2019 har vi hatt mange saker knyttet til alt fra nedbemanninger og omorganiseringer til varslingssaker. Det har også vært stor pågang knyttet til spørsmål om arbeidstid. Avdelingen holder en rekke kurs, både i MBLs lokaler, men også ute hos medlemmene.  

bottom of page